Συμμετοχή στη διασυνοριακή πρόσκληση Ελλάδα-Αλβανία

Η Lime Technology στη διασυνοριακή πρόσκληση Ελλάδα-Αλβανία με 2 προτάσεις.