Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της Lime Technology

Η Lime Technology έλαβε επιδότηση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου FICHe: fulfilling the Future Internet eHealth Challenge - Fiware