Η Lime Technology στο διασυνοριακό έργο Interreg Balkaneana

Η Lime Technology συμμετέχει στο διασυνοριακό έργο Interreg Ελλάδα - Αλβανία Balkaneana: A Europeana Digital Library Initiative for the Cross Border Area of Greece and Albania ως υπεργολάβος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κόνιτσας.