Η Lime Technology στο διασυνοριακό έργο Interreg Skills Balancing

Η Lime Technology συμμετέχει στο διασυνοριακό έργο Interreg Ελλάδα - Βουλγαρία Skills Balancing: BALANCING SUPPLY & DEMAND OF THE PROFESSIONAL SKILLS IN GREECE AND BULGARIA ως υπεργολάβος του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.