Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης και web διαχείρισης

Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης και web διαχείρισης για εκτίναξη των κερδών της επιχείρησης ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ ΑΕΒΕ με πλήρη έλεγχο των πωλήσεων, της παραγωγής αλλά και των κερδών της επιχείρησης.

Η εφαρμογή αποτελείται από τα εξής 4 μέρη:

Πωλήσεις

Μπορεί να δημιουργηθεί στατιστική ανάλυση επί των πωλήσεων λαμβάνοντας υπ’ όψιν διάφορες παραμέτρους μεμονωμένες ή συνδυαστικές. Επί παραδείγματι:

 • Ποσότητα
 • Γεωγραφική περιοχή (μπορεί να είναι χώρα, νομός, περιφέρεια εσωτερικές/εξωτερικές πωλήσεις κλπ)
 • Μερίδιο προϊόντος
 • Αξία προϊόντος
 • Μέση τιμή (μηνιαία / προοδευτικά από αρχή του έτους)
 • Μερίδιο του πελάτη στις συνολικές πωλήσεις
 • Χρονική περίοδος

Πελάτες

Εφόσον γίνει σύνδεση του πελάτη με συγκεκριμένο κανάλι διανομής  η εφαρμογή θα έχει τις εξής δυνατότητες:

 • Κατηγοριοποίηση πελατολογίου:
  • Ενεργοί / ανενεργοί πελάτες, διακοπή συνεργασίας (με κριτήρια),
  • Βάσει τζίρου : μεγάλοι / μικροί πελάτες, κλπ (με βάση τον τζίρο)
 • Στατιστικά πελατών:
  • αριθμός εκδοθέντων τιμολογίων πελάτη
  • μέσο μέγεθος τιμολογίου πελάτη  
  • επιστροφές πελάτη ανά μήνα/προοδευτικά  
  • ποσοστό επιστροφών επί συνολικού τζίρου.
 • Ειδοποιήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη:
  • Αlert εάν ο πελάτης δεν πάρει τιμολόγιο για συγκεκριμένο διάστημα
  • Αlert για πτώση τζίρου πελάτη πάνω από συγκεκριμένο ποσοστό  
  • Αlert για μη κίνηση κωδικού προϊόντος σε πελάτη συγκεκριμένο ποσοστό.

Απόδοση τμήματος πωλήσεων

Η εφαρμογή προϋποθέτει τη σύνδεση του πωλητή με τους πελάτες που εξυπηρετεί. Με την σύνδεση προτείνονται οι παρακάτω λειτουργίες:

 • Εισαγωγή στοιχείων πωλητή
 • Εκτύπωση πελατολογίου πωλητή
 • Εκτύπωση πωλήσεων –επιστροφών –αριθμό εκδοθέντων τιμολογίων πωλητή
 • Κάλυψη στόχων πωλητή

Παρακολούθηση Επαφών Εξωτερικού (δυνητικό πελατολόγιο)

Η εφαρμογή περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες για το δυνητικό πελατολόγιο:

 • Καταχώρηση στοιχείων εταιρειών - δυνητικών πελατών σε βάση δεδομένων
 • Δημιουργία ημερολογίου χρήστη για καταχώριση ραντεβού, παρατηρήσεων, σχολίων.
 • Αρχείο προσφορών, alerts υπενθύμισης
 • Δυνατότητα άμεσης αποστολής ενημερωτικών emails σε πελάτη, αλλά και  σε όλους τους δυνητικούς πελάτες.